Teknologiat tunnemme

ja niiden soveltamisen

Tarjottavat kokonaisratkaisut ovat täysautomatisoituja, ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja minimaaliset investointikustannuksiltaan.

TEOLLISTEN PROSESSIVESIEN KÄSITTELY

koostuu kolmesta eri sovellusalueesta tai niiden eri yhdistelmistä:

• prosessiveden tuottaminen

• prosessijäteveden käsittely

(osittain suljettu kierto)

• nollapäästöinen prosessijätevden

käsittely (kokonaan suljettu kierto)

Teolliset prosessijätevedet ovat lähes poikkeuksetta enemmän tai vähemmän suolapitoisia, jolloin tarjottavat ratkaisut riippuvat kulloinkin käsiteltävän jäteveden laadusta, asiakkaan vaatimuksista käsitellylle jätevedelle ja voimassa olevasta paikallisista ympäristövaatimuksista.

 

Tarjottavissa ratkaisuissa sekä prosessiveden tuottamiseen että prosessijätevesien käsittelyyn käytetään erilaisia teknologioita, joita yhdistelemällä luodaan paras kokonaisratkaisu jokaisen asiakkaan vaatimuksiin/ongelmiin.

Sovellettavia teknologioita ovat mm.

• ympäristöystävällinen kemiallinen käsittely

• mekaaninen suodatus

• ioninvaihtoteknologia

• kalvoteknologia

• haihdutus, kiteytys ja kuivaus

• biologinen käsittely

• lietteen käsittely

© Aqua Systems Ltd Oy 2015