Kansainvälinen toimija veden prosessointiin

ja ympäristöteknologiaa

Aqua Systems Ltd on kansainvälinen yritys, joka on erikoistunut teollisten prosessivesien käsittelyyn ottamalla huomioon kulloisetkin paikalliset ympäristövaatimukset.

 

Yrityksemme toimittaa projektit ja tuotteet räätälöityinä kokonaisratkaisuina vastaten asiakkaan kulloisiinkin vaatimuksiin ja ongelmiin. Projektimme sisältävät projektin hallinnan, suunnittelun, laitteet ja materiaalit, toimitukset sekä asennuksen, asennusvalvonnan ja käyttöönoton koulutuksineen.

 

Valittuina asiakassegmentteinä ovat energia-teollisuus (voimalaitokset), kaivosteollisuus, terästeollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus, kemian-teollisuus, eri teollisuushaarojen jäähdytysvesi-järjestelmät sekä kunnallinen vesi- ja energiahuolto.

Prosessiveden

tuottaminen

Prosessijätevesien

käsittely

Nollapäästöinen

prosessivesien käsittely

© Aqua Systems Ltd Oy 2015